IEMO Trial Innovatie Project


In het IEMO Trial Innovatie Project (TrIP) is onderzocht hoe meer representatieve ouderen kunnen meedoen aan klinische studies, door verschillende nieuwe en innovatieve studiemethoden te toetsen. 

Behandelbesluiten van artsen worden steeds meer gebaseerd op bewezen effectiviteit ('evidence-based medicine'). Dit bewijs wordt verkregen uit klinische studies. Ouderen worden systematisch uitgesloten van zulke klinische studies, terwijl zij grootverbruikers zijn van de gezondheidszorg. En het is maar de vraag of het bewijs dat in jonge volwassenen is verkregen ook voor hen geldt: ouderen hebben vaak meerdere ziekten tegelijk en zijn gemiddeld kwetsbaarder. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het verouderende lichaam anders gaat werken.

Onderzoek onder ouderen nodig
Nieuwe strategieën om grootschalige klinische bewijzen bij ouderen te verkrijgen zijn daarom zeer gewenst en noodzakelijk. Nieuwe technologieën - zoals internet, smartphones en thuis-metingen - en alternatieve studiemethoden bieden een veelbelovende mogelijkheid.

Kwaliteit behandeling verbetert
Met de resultaten van dit project kunnen studies worden opgezet waarin meer en representatievere ouderen kunnen meedoen. Hierdoor zal de kwaliteit van hun behandeling verbeteren.

Grootschalig onderzoek
De studie is gedurende 3 jaar uitgevoerd in acht onderzoeksgroepen. De studie werd gecoördineerd door het Instituut voor Evidence-Based Medicine voor Ouderen | IEMO. Nog niet alle resultaten zijn gepubliceerd, maar de eerste publicaties zijn al beschikbaar op de site.

Het IEMO wordt gefinancierd door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Het LUMC treedt namens de partners op als penvoerder.


NIEUWS

Eerste 4 publicaties

17-09-2017

De eerste 4 publicaties van het Trial Innovation Project zijn beschikbaar!

Smartphones voor onderzoek naar geheugen

30-05-2017

Gepubliceerd: validiteit van RCT''s in ouderen, systematische review

05-05-2017

PLoS One. 2017 Mar 27;12(3):e0174053. doi: 10.1371/journal.pone.0174053. eCollection 2017.


Nieuwsoverzicht

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

ONZE PARTNERS