IEMO Trial Innovatie Project


In het IEMO Trial Innovatie Project (TrIP) wordt onderzocht hoe meer representatieve ouderen kunnen meedoen aan klinische studies, door verschillende nieuwe en innovatieve studiemethoden te toetsen.

Behandelbesluiten van artsen worden steeds meer gebaseerd op bewezen effectiviteit ('evidence-based medicine'). Dit bewijs wordt verkregen uit klinische studies. Ouderen worden systematisch uitgesloten van zulke klinische studies, terwijl zij grootverbruikers zijn van de gezondheidszorg. En het is maar de vraag of het bewijs dat in jonge volwassenen is verkregen ook voor hen geldt: ouderen hebben vaak meerdere ziekten tegelijk en zijn gemiddeld kwetsbaarder. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het verouderende lichaam anders gaat werken.

Onderzoek onder ouderen nodig
Nieuwe strategieën om grootschalige klinische bewijzen bij ouderen te verkrijgen zijn daarom zeer gewenst en noodzakelijk. Nieuwe technologieën - zoals internet, smartphones en thuis-metingen - en alternatieve studiemethoden bieden een veelbelovende mogelijkheid.

Kwaliteit behandeling verbetert
Met de resultaten van dit project kunnen studies worden opgezet waarin meer en representatievere ouderen kunnen meedoen. Hierdoor zal de kwaliteit van hun behandeling verbeteren.

Grootschalig onderzoek
De studie wordt gedurende 3 jaar uitgevoerd in acht onderzoeksgroepen. De studie wordt gecoördineerd door het Instituut voor Evidence-Based Medicine voor Ouderen | IEMO.

Het IEMO wordt gefinancierd door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Het LUMC treedt namens de partners op als penvoerder.


ONZE PARTNERS